Hva bidrar vi til med konseptet Responsible Trees®?

HVA BETYR
RESPONSIBLE TREES?

 

Responsible Trees® er et kvalitetskonsept som sikrer sporbarheten til hvert juletre. Julgransajten leverer og legger i en erklæring åpent frem alle data fra hver enkelt produsent om treet og dyrkingen av det:

 

  • Treets alder og herkomst – gjennom tidspunkt for kultivering og info om frøets opprinnelse
  • Gjødsling – mineralsk eller organisk
  • Skadedyrbekjempelse – mekanisk/manuell eller med kjemi
  • Ved kjemisk bekjempelse – hvilke midler, hvilke mengder og hvilken teknologi
  • Ansettelsesforhold for sesongmedarbeidere – kontrakt med produsent eller med entreprenør
  • Kontroll av opplysningene fra produsentene ved ekstern kontrollør
  • Grunnlag for målbevisst understøtting av produksjonsmetoder med minimal miljøpåvirkning og sterke etiske verdier.

TROVERDIGE
PRODUKTER

 

Åpenhet og innsikt er nøkkelordene bak alt vi jobber med.

De siste årene har det kommet nye, supplerende krav til produkter som bringes på markedet – også på vårt felt. Disse kravene kommer i form av regler fra EU og/eller staten. Men de kommer i stigende grad også fra kjøperne av produktene, dvs. fra vanlige forbrukere som kjøper et juletre i butikk eller på salgsplass. Kravet er troverdige produkter gjennom åpenhet og innsikt. Det er nødvendig at mer og mer åpen og ærlig informasjon følger produktet ut, særlig om det som kan sammenfattes som miljøpåvirkning og sosialt ansvar, som gjelder hele prosessen fra frøet, planten, treet og frem til stedet der kunden kjøper det.

Hvis du har spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss på

info@julgransajten.com eller telefon:

+45 4010 3834