Vad hjälper vi med konceptet Responsible Trees®?

VAD INNEBÄR
RESPONSIBLE TREES?

 

Responsible Trees® är ett kvalitetskoncept som säkrar spårbarheten av varje julgran som Julgransajten levererar och lägger via en deklaration öppet fram alla data från varje enskild producent om trädet och dess odling:

 

  • Trädets ålder och härkomst –tiden för odling och information om fröets ursprung
  • Gödsling – mineralisk eller organisk
  • Ogräsbekämpning – mekanisk / manuell eller med kemikalier
  • Vid kemisk kontroll – vilka medel, mängder och vilken teknik
  • Anställningsförhållanden för säsongsarbetare – avtal med producent eller entreprenör
  • Granskning av uppgifterna från producenterna av extern part
  • Grundlag för ett riktat understöd av produktionsmetoder med minimal miljöpåverkan och starka etiska värderingar.

TROVÄRDIGA
PRODUKTER

 

Öppenhet och transparens är nyckelorden bakom allt vi arbetar med.

Under de senaste åren har det tillkommit nya och fler krav för produkter som släpps till handel – även inom vårt område. Dessa krav kommer i form av regler från EU och / eller staten. Fast de kommer även allt oftare från köparna av produkterna. Det vill säga från vanliga konsumenter som köper en julgran i en butik eller torgplats. Kravet är trovärdiga produkter genom öppenhet och transparens Man ska lämna ut en mer öppen och ärlig produktinformation och särskilt om det som kan sammanfattas som miljöpåverkan och socialt ansvar för hela processen från frö, planta, träd och till den plats som kunden köper den på.

Har du frågor så är du alltid välkommen att kontakta oss på: info@julgransajten.com eller telefon:

+45 4010 3834