Hvad hjælper vi med konceptet Responsible Trees®?

HVAD BETYDER
RESPONSIBLE TREES?

 

Responsible Trees® er et kvalitetskoncept der sikrer sporbarheden for hvert juletræ, Julgransajten leverer og lægger i en deklaration åbent alle data frem fra hver enkelt producent om træet og dets dyrkning:

 

  • Træets alder og herkomst – gennem tidspunkt for kulturanlæg og info om frøets oprindelse
  • Gødskning – mineralsk eller organisk
  • Ukrudtsbekæmpelse, mekanisk / manuelt eller med kemi
  • Ved kemisk bekæmpelse – hvilke midler, hvilke mængder og hvilken teknologi
  • Ansættelsesforhold for sæsonmedarbejdere – kontrakt med producent eller med entreprenør
  • Kontrol af oplysningerne fra producenterne ved extern auditor
  • Grundlag for en målbevidst understøttelse af produktionsmetoder med minimal miljøpåvirkning og stærke etiske værdier.

TROVÆRDIGE
PRODUKTER

 

Åbenhed og transperans er nøgleordene bag alt det, som vi arbejder med.

De senere år er der kommet nye, supplerende krav til de produkter, der bringes på markedet – også på vores område. De krav kommer i form af regler fra EU og / eller staten. Men de kommer i stigende grad også fra køberne af produkterne, dvs. fra almindelige forbrugere, der køber et juletræ i butik eller på stadeplads. Kravet er troværdige produkter gennem åbenhed og transparens. Der skal mere, og mere åben og ærlig, information med produktet ud, særligt om det, der kan sammenfattes som miljøpåvirkning og socialt ansvar, dækkende hele processen fra frøet, planten, træet og frem til stedet, kunden køber det.

Hvis du er i tvivl er du altid velkommen til at kontakte os på info@julgransajten.com eller telefon:

+45 4010 3834